Sigill till Svensk standard för löpande undersökningar

Ladda ner sigillet som jpg/jpeg:

Högerklicka på sigillet > välj spara bild/save image as > välj var på datorn den skall sparas.

Genom att använda detta sigill godkänner du våra riktlinjer med gällande definition(länk). Kriterie 1-6 skall ovillkorligen uppfyllas (skallkrav). Kriterie 7-12 bör eftersträvas (börkrav). Felaktigt användande kan beläggas med Vite. Organisationer som använder sigillet utan att uppfylla svensk standard för löpande undersökningar kan komma att listas under denna site.

 

Storlek 150×150 px

 

snabbfeedback_small

Storlek 259×259 px

 

snabbfeedback_small

 

Skrolla upp!