12 riktlinjer för löpande feedback

Svensk standard för löpande undersökningar visar dig som respondent att en undersökning är kort, snabb och  relevant. Det visar också att företaget som ställer frågorna tar din feedback på allvar och tar ansvar för att följa upp eventuella brister i kvalitet som kan uppkomma. Genom att ansluta sig till ”Snabb Feedback” och använda detta sigill så visar företaget att man ställer upp på följande riktlinjer:


 

1. Enkäten har få och enkla frågor – max 7 frågor.

2. Den går snabbt att svara – även i mobila gränssnitt.

3. Enkäten besvaras när känslan är färsk.

4. Syfte med enkäten är lätt att förstå.

5. En vedertagen metod används – Net Promoter Score (NPS) eller motsvarande.

6. Alla kunder får möjligheten att ge feedback.

7. Leverantören agerar på resultatet inom 36 timmar. 

8. Resultatet tas om hand och används i kvalitetsarbetet hos leverantören.

9. Respondenten får möjligheten att se sitt resultat i förhållande till andra svarande.

10. Resultatet återkopplas transparent till andra kunder.

11. Respondenten kan få veta sin svarshistorik.

12. Data hanteras med sekretess i enlighet med PUL.

 

                                                             >> Läs mer

 

 

Ladda ner sigillet för Svensk Standard för Löpande undersökningar här.

Svensk Standard för löpande undersökningar är framtagen och ägs av Quicksearch AB med över 20 års erfarenheter av löpande mätningar.
Net Promoter Score är ett varumärke som ägs av Satmetrix System Inc, Bain & Company och Fred Reicheld

Skrolla upp!